CONTINGUTS

- Com a exemple, incloem algunes de les accions formatives (xerrades, tallers o seminaris) que s'han realitzat amb directius, comandaments intermedis, comercials, professionals, empleats o aturats.


- Les adaptem a sectors econòmics i tipus d'empresa específics com a oficines de farmàcia, agències de viatges, grans superfícies, organismes públics, entre altres.

¡Texto! Puede insertar contenido, moverlo, copiarlo o eliminarlo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

 

 

- Vendes

- Negociació

- Planificació estratègica

- Merchandising/gestió de punts de venda

- Orientació al client

- Qualitat de servei

- Gestió del canvi

- Gestió de conflictes

- Resolució de problemes i pressa de decisions

- Comunicació

- Lideratge

- Treball en equip

- Motivació

- Coaching

- Planificació i gestió del temps

- Presentacions orals efectives

- Intel·ligència emocional

- Formació de formadors

- Selecció per competències

- Gestió de RRHH