CONSULTORIA

• Auditories de qualitat sobre formadors interns

• Auditories de gestió sobre líders i equips

• Elaboració d'argumentaris de venda

• Optimització de xarxes comercials

• Mesurament de la satisfacció de clients

• Definició de Missió, Visió i Valors organitzacionals

• Selecció de personal

• Descripció, valoració i disseny de llocs de treball

• Models d'avaluació de l'acompliment i anàlisi del potencial

• Estudis de clima laboral

• Avaluació de competències 360º

• Manuals de benvinguda i plans d'acolliment

• Diagnòstic de necessitats de formació

• Disseny de plans de formació

• Mistery Shopping