COACHING EXECUTIU I PERSONAL

Disposar d'un aliat que, a més d'actuar de mirall, aporti valor en aspectes tan variats com:


- Redactar correctament els objectius professionals i/o personals

- Prioritzar els projectes i/o esforços

- Reconnectar-se o descobrir la pròpia identitat o essència

- Recuperar el control de la pròpia vida i de l'organització del temps

- Potenciar les qualitats característiques i modelar els defectes

- Redirigir la carrera professional,

- Agilitzar la superació de canvis importants

 

O qualsevol altre que us interessi. Consulteu-nos i li aclarirem la nostra solvència en el requeriment plantejat.