AVÍS LEGAL

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i de la resta de normativa vigent s'exposen a continuació les dades d'informació general d'aquest lloc web:


Titular: YAPA 2002 CONSULTING, S.L.

Domicili social: c/ Noguera Ribagorçana, 02, 3r 2a, 08014 - BARCELONA

Telèfon: 609-921-481

Email: yapaconsulting@yapaconsulting.com

CIF: B63023253

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 35066, llibre 0, foli 110, secció general, fulla B-259739, inscripció 1a.


Propietat intel·lectual


Tot el contingut d'aquest lloc web és propietat de YAPA 2002 CONSULTING, S.L. i comprèn, a títol enunciatiu no limitatiu, els següents elements: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de programari, colors, estructura, selecció, ordenació de continguts. El seu accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució. Està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial, la comunicació pública i l'emmagatzematge d'aquest lloc web i de qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de propietat intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ per escrit de YAPA 2002 CONSULTING, S.L.


Les eventuals referències contingudes aquesta web en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que faci constar la marca, nomeni comercial o identificació del fabricador o subministrador, entre altres, titularitat de tercers no constitueix cap suport, patrocini o recomanació cap a aquests per part de YAPA 2002 CONSULTING, S.L.


Tractament de dades de caràcter personal


YAPA 2002 CONSULTING, S.L. compleix amb la Llei orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal .


El titular de la web incorporarà les dades facilitades per l'usuari a un fitxer de la seva titularitat i té adoptades les mesures de seguretat adequades a la mena de dades que garanteixen la confidencialitat i la integritat de la informació. El/la usuari/a té dret a accedir, rectificar, i cancel·lar les seves dades amb una comunicació escrita a través de l'email yapaconsulting@yapaconsulting.com o l'adreça postal c/ Noguera Ribagorçana, 02, 3r 2a, 08014 - BARCELONA.


Sense perjudici d'allò previst per la Llei i indicat en cada uns dels formularis dels llocs web i les seves pàgines web, quan el/la usuari/a faciliti les seves dades de caràcter personal estarà autoritzant expressament el titular de la web al tractament d'aquests. YAPA 2002 CONSULTING, S.L. limitarà l'ús d'aquestes dades a les finalitats pròpies del funcionament d'accés, correcta identificació i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei, comunicar incidències i realitzar acció comercial pròpia de la web.


Limitació de responsabilitat


Aquest lloc web ha estat creat per YAPA 2002 CONSULTING, S.L. amb caràcter informatiu i per a ús personal de els/as usuaris/as. YAPA 2002 CONSULTING, S.L. es reserva el dret de modificar o suprimir, en qualsevol moment i sense previ avís, la informació continguda en el seu web o la seva configuració i presentació.


El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre YAPA 2002 CONSULTING, S.L. i el/la usuari/a. L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. L'accés a aquest lloc web implica que s'accepten el fet que el seu titular no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest accés, o a conseqüència de la informació continguda o de l'accés a altres continguts d'Internet a través dels enllaços d'aquest lloc web. L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de els/as usuaris/as, els qui es comprometen a utilitzar aquest servei de conformitat amb la Llei, les condicions generals que conté aquest avís legal, la moral, els bons costums i l'ordre públic.