COM HO FEM

El nostre ESQUEMA DE TREBALL suposa la realització de tres etapes:

 

1) Anàlisi: Mitjançant reunions, sortides de camp i síntesi de documentació arribem a conèixer en profunditat l'organització, efectuar un diagnòstic precís de la situació actual i preveure els factors interns i externs que incidiran en el projecte.

 

2) Disseny i Implementació de les solucions: Sempre tenint en compte les característiques del client, prioritzem la factibilitat i aplicabilitat de les nostres recomanacions. Des del principi del procés involucrem als nostres interlocutors i els transferim el know-how perquè, en el futur, ells mateixos dirigeixin i gestionin la seva pròpia evolució.

 

3) Seguiment de resultats: Mesurem l'impacte de les nostres intervencions a través dels indicadors clau del rendiment establerts (KPI’s) i introduïm els mecanismes de correcció necessaris per a aconseguir els objectius previstos.

REFERÈNCIES DE CLIENTS

A continuació les principals empreses i organismes que han confiat en nosaltres: